punkhange

punkhange:

I’m just sorta sitting in a corner like 

Do I ship ereri? Do I ship eruri? Do I ship levihan? Do I ship eremika? Do I ship erejean? Do I ship arumika? Do I ship winmin? Do I ship jearmin? Do I ship jeankasa? Do I ship rivetra? Do I ship auroutra? Do I ship erumike? Do I ship eruhan? Do I ship mobuhan? Do I ship eremin? Do I ship jeanmarco? 

Yes. Yes I do

I ship them all

I’m going to multishipping hell.